корпоративно видео

Корпоративно видео и реклама

Портфолио от рекламните корпоративни видеа, заснети от Студио Скайвю. Предоставените клипове са различни като продължителност, концепция, използвани аудио и видео ефекти, музикално оформление, използвани 3-Д надписи и субтитри, както и големината на екипа (оператори, осветление, грим) и ползваната техника. Страницата е в процес на разработка

Основна страница корпоративно видеозаснемане

Презентационно рекламно видео на фирма "Bulgarian White Shells" - съкратена версия - трейлър

Клипът е предназначен за интернет сайта и социалните профили на компанията.

Презентационно рекламно видео на фирма "Bulgarian White Shells" - разширена версия

Клипът е предназначен за показване по панаири, изложения и презентации, използван за фон и представяне на фирмата.

Рекламен клип за Bulltek

Видеото разкрива дейностите на компанията, проследява производствените отдели и услугите, които извършва. Клипът е предоставен на фирмата и в 4-ри отделни части, съответстващи на основните й департаменти.