Фотография на кръщене

Кръщене на Анна-Мария и Мария-Магдалена
Фотограф Георги Матов

Кръщене Емил