дрон, земи, земеделска площ, аероснимка, въздушна фотография, ортофотокарта, агро карта, дигитална фотограметрия, топография, земеделие, аеронаблюдение, аеромониторинг картография, ортофотоплан, дрон заснемане, пловдив дрон карта, гугъл земя, карти гугъл, сателитни снимки, мррб гис, мониторинг на посевите, интерактивна карта на полетата,

Дрон фотограметрия и ортофотография

Използването на дрон фотограметрия и ортофотография набира популярност поради висококачествените детайлни материали, получени чрез летенето на ниска височина, по-достъпната цена в сравнение с използването на самолет, гъвкавостта в реакцията при заснемане, мобилността и бързото им получаване. Ние предлагаме изработка на ортофото карти, представляващи въздушни фотографии, сглобени в една аероснимка с висока резолюция, коригирана за отклонения - орторектификация, цветови различия и геореферирана, използвайки комплексен фотограметричен софтуер. С други думи, това е мащабирана фотокарта, върху която може да се извършват измервания на площ, но и на обем, да бъде наложена върху други видове карти или като самостоятелен инструмент. Тази технология може да послужи за наблюдениe, проучване, сравнение изменението на терена или разликите в залесяването през годината, като се ползва при строителни дейности чрез 3-д моделиране, инфраструктурни обекти, археология, геология и други.

топографска карта, дрон, земи, земеделска площ, аероснимка, въздушна фотография, ортофоткарта, агро карта, дигитална фотограметрия, топография, картография, ортофотоплан, дрон заснемане, дрон карта, гугъл земя, карти гугъл, сателитни снимки, мррб гис

Топография и цифров модел на повърхността - DSM

Чрез топографията се разкриват всички детайли на заснетата площ - речни корита, възвишения или жилищни сгради и индустриални конструкции. Цифровият модел на повърхността (DSM - digital surface model) включва всички характеристики на земята - растителност, пътища и обекти. Използва се, когато е необходимо точно онагледяване и е търсено от проекти свързани със защита на околната среда, оценка на риска от наводнения, опасни свлачища или строежи под наклон.

дрон, земи, земеделска площ, аероснимка, въздушна фотография, ортофоткарта, агро карта, дигитална фотограметрия, топография, земеделие, аеронаблюдение, аеромониторинг картография, ортофотоплан, дрон заснемане, пловдив дрон карта, гугъл земя, карти гугъл, сателитни снимки, мррб гис, мониторинг на посевите, интерактивна карта на полетата,

здравна карта, NDVI-карта - карта на кълняемостта и развитието на растенията на полето, дрон, земи, земеделска площ, аероснимка, мониторинг на посевите, интерактивна карта на полетата, въздушна фотография, ортофоткарта, агро карта, дигитална фотограметрия, топография, земеделие, аеронаблюдение, аеромониторинг картография, ортофотоплан, дрон заснемане, пловдив дрон карта, гугъл земя, карти гугъл, сателитни снимки, мррб гис

Индекс на растителността - NDVI

Индекс на растителността или вегетационен индекс - NDVI, служи за онагледяване текущото състояние на земеделските култури и в същността си е здравна карта на полетата. Използвайки зеления цветови канал като референция за количеството хлорофил, софтуера представя във видимия спектър информация за растежа. Чрез този способ на посевите и кълняемостта могат лесно да се видят проблемните зони и местата, където земята не дава оптимални резултати. Тази агрокарта е инструмент за анализ и е изключително подходяща за големи територии.


3-D моделиране чрез дрон фотограметрия

Освен получаването на точни карти, ние предлагаме и изработването на 3-д модели, посредством въздушна фотограметрия на всички видове задания. За целта камерата на дрона е насочена надолу и се правят голям брой снимки (както при ортофото картата) с висок процент на застъпване и с различен ъгъл на заснемане при монументи или сгради. Във виртуална среда обектът - архитектурната забележителност, градският или земеделският терен, би могъл да бъде представен като компютърно генериран образ в три измерения. Това дава възможност на потребителя интерактивно да взаимодейства с модела, да го разгледа от всички страни и да получи реална представа за особеностите му - релеф, инфраструктура, характеристики на фасадата или археологически проект.

Приложение на фотограметрията и
технически спецификации

Употреба на дрон фотограметрията и ортофото картите при:

 1. Градско и ландшафтно планиране;
 2. Строителство на сгради и индустриални съоръжения;
 3. Земеделие и периодичен аеромониторинг;
 4. Реклама на фотоволтаични паркове, търговски и бизнес терени; атракции и забележителности
 5. Инфраструктурно и транспортно строителство;
 6. Минно дело и открити находища - получаване на обеми и денивелация;
 7. Екология и оценка на риска от бедствия - свлачища, горско планиране, укрепване на речни корита и други;
 8. Наблюдение и планиране на електроснабдителни мрежи, газ и нефтени тръбопроводи;
 9. Археологически разкопки;
 10. Архитектурно заснемане.

Формати на готовите аерокарти и модели:

 1. Ортофотокарти - .geotiff и .jpeg , с резолюция 50-500+ мегапиксела, според площта;
 2. 3-д мрежа - формати - .obj, .ply, .dxf, .fbx, .pdf, .osgb, .slpk;
 3. DSM - цифров модел на повърхността - .geotiff;
 4. NDVI - индекс на растителността - .geotiff и .jpeg;

Стойността на разделителната способност (ground sample distance – GSD) е със стойности 0,03 до 0,1м или един пиксел отговаря на 3 до 10 см от земната повърхност, като за по-детайлни ортофото карти се изисква полет от по-ниска височина, следователно и повече време за заснемане. Точността, с която работим обикновено на GSD за много добри резултати е 0,05м.

Нашата мисия е да предлагаме отлично качество, прецизност, внедряване на новите технологии при заснеманията и да предоставяме максимално подробни и разбираеми материали. Услугите ни се ползват основно от крайни потребители, което предполага информацията да е леснодостъпна и в подходящ формат, за да може да послужи не единствено на геодезисти и за нуждите на кадастъра, но на клиенти с цел реклама или индивидуално проучване на терени. Специалистите могат да ползват техническите формати със специализиран софтуер, за по-комплексен анализ, като могат да се свържат с нас, за предоставяне на демо файлове.

Разгледайте публичните ни проекти
с висока резолюция

Изпратете Вашето запитване тук