Дрон снимки на консултативно-терапевтична инициатива "Хвърчило" на Братската могила, Пловдив